drevprov


Drevprovskommissarie (Primär kontaktperson)
Håkan Andersson

Tel. 070-6922531
Arb. 076-307 11 22


Drevprovsansvarig & drevprovskommissarie
Staffan Corneliusson

Tel. 070-310 66 95


Kontakt:

Funktionsmailen drevprovvest@gmail.com skall användas vid kommunikation via e-mail. Om kontakt önskas med enskild funktionär i drevprovsfråga så kan namnet läggas till i ärenderubriken. Observera att mailen kan läsas av annan person än den efterfrågade.

SBaK:s drevprovsperioder 2022 / 2023
(1/9) 1/10 – 31/10
1/11 – 15/12
16/12– 31/1 (28/2)
Vid drevprov före 1/10 respektive efter 31/1 krävs RR-intyg.

Uttagning till Drevprovs-SM för bassetar

Kvalperiod för uttagning till drev-SM för bassetar sker under period 1, 1/10 – 31/10. Anmälan görs senast 15/10 för att kvala till SM. Det är först till kvarn som gäller om det är brist på domare. Vid flera starter av ett ekipage är det den 1:a starten som gäller som uttagsmeriterande.

Anmälan

Du måste vara medlem i Svenska Bassetklubben eller i motsvarande in-tresseförening inom nordisk kennelorganisation för att starta på drevprov. I dagsläget räcker det inte med ett rasklubbsmedlemskap. Detta kommer att ändras i samband med införandet av ett (1) enhetligt medlemskap, förnär-varande tänkt att träda i kraft 20230101.

Bevis på erlagd medlemsavgift i SBaK skall kunna uppvisas i samband med anmälan.


Anmälan görs genom att ladda ner och fylla i nedanstående formulär och därefter sända in det som en bilaga via funktionsmailen drevprovvest@gmail.com.

Du behöver ha tillgång till systemprogramvaran Microsft Windows och  programvaran Microsoft Excel för att kunna fylla i anmälan.


För de som inte använder sig av Microsoft Windows som systemprogram-vara så går det självklart att anmäla sig på annat sätt efter överenskommel-se med drevprovskommissarie.

VIKTIGT:

Nedladdad fil skall sparas i sitt originalformat ".xls", annars fungerar inte vidarebehandlingen av anmälan. Många har sin Excelversion inställd på det modernare filformatet ".xlsx" så det är lätt att man inte tänker sig för när man sparar i blanketten. Tag för vana att efter nedladdningen öppna blanketten och välja "Spara som" t ex. "Fido19040404.xls" innan du börjar att fylla i data, så minskar risken att det blir fel.

Subvention av anmälningsavgift

Enligt beslut av SBaK Västs årsmöte 2022 subventioneras för huvudmedlem i SBaK Väst anmälningsavgiften för en (1) start per år inom någon av kategorierna Viltspår, Drevprov eller Utställning.

Det ankommer på medlem att vid anmälan påtala att subventionen önskas nyttjas.


Kostnader
Anmälningsavgift: 150 kr sätts in på Pg 6434140-7 eller via Swish 1234412763.
Inbetalningen skall innehålla hundens reg. nr samt vilken aktivitet som avses.
Domarersättning: 450 kr
Eventuell reseersättning till domaren enl. ök när startplats bestäms.
Ersättningar till domaren betalas direkt till domaren före start.Drevprovs-SM för bassetar 2021

1:a och Svensk Mästare i drevprov för bassetar 2021 för andra året i rad: SE JCH NO JCH Ebouriffe Allan Rust, ägare Morgan Eriksson SBaK Väst

2:a Skogatorpets Charon, ägare Anders Johannesson SBaK Väst

3:a SE JCH NO JCH SE VCH, SE UCH DK UCH Around Zmile for Awhile, ägare Gunilla & Christer Blomkvist SBaK Nord Östra

DREVPROV

Resultat från drevprov 2021/2022 finns under fliken Drevprov/ Drevprov 2019-2022

[Uppdaterat 20220713]