Bli medlem


SIDAN ÄR UNDER UPPDATERING MEN NEDANSTÅENDE LÄNK GER INFO


MEDLEMSKAP I SVENSKA BASSETKLUBBEN
Har du en basset, eller är intresserad av att skaffa dig en basset och inte är medlem i Svenska Bassetklubben?


Länk till Svenska Bassetklubbens sida om hur man blir medlem:


https://sbak.se/medlemsskap/


Frågor angående medlemskap
Kontakta SBaKs kassör Christina Forsgen.
Mail: kassor[at]sbak.se

Som medlem kan du bland annat:

  • starta på drevprov och viltspårprov arrangerade av SBaK:s Lokalavdelningar
  • att kunna ställa ut på SBaK:s utställningar
  • få info om aktuella täckhundar, parningar och valpkullar
  • information om aktiviteter i SBaK via vår tidskrift Bassetbladet, som utkommer med 4 nr/år
  • information om aktiviteter i din lokala klubb
  • att kunna påverka klubben genom att lämna in motioner och rösta på delegater till klubbens högsta organ, Bassetfullmäktige, vartannat år

[Uppdaterat 20230119]