Viltspår


Rörligt viltspårprov 2022


Året runt
Förutsättning barmark 

Ordinarie viltspårprov 2022

Månad           Datum

Maj               1-2

Juni               3-4

Juli                3-4

Augusti         5-6

September     4-5

     


Anmälan görs till
Inger Skoglund
Bojetorpet 225
462 93 Vänersborg
Tel 0521-25 70 45


Anmälan görs senast 5 dagar före provstart

Betalningen erläggs till domaren vid provtillfället eller enligt ök vid anmälan via Pg 6434140-7 eller  Swish 1234412763. Inbetalning skall innehålla uppgift om hundens reg.nr samt vilken aktivitet som avses.

Anmälningsavgift: 150 kr

Domarersättning: 300 kr.

Eventuell reseersättning enligt ök innan provtillfället.


Start vid Viltspår-DM är kostnadsfri.

Subvention av anmälningsavgift

Enligt beslut av SBaK Västs årsmöte 2022 subventioneras för huvudmedlem i SBaK Väst anmälningsavgiften för en (1) start per år inom någon av kategorierna Viltspår, Drevprov eller Utställning.

Det ankommer på medlem att vid anmälan påtala att subventionen önskas nyttjas.


[Uppdaterat 20220711]