Utställning

Välkomna till SBaK Västs utställning på Tånga Hed 2023


[Publicerad 20220914]

Subvention av anmälningsavgift

Enligt beslut av SBaK Västs årsmöte 2022 subventioneras för huvudmedlem i SBaK Väst anmälningsavgiften för en (1) start per år inom någon av kategorierna Viltspår, Drevprov eller Utställning.

Det ankommer på medlem att vid anmälan påtala att subventionen önskas nyttjas.